PL | EN

TQM in accounting and finance

21 czerwca br. mieliśmy przyjemność poprowadzenia konwersatorium z cyklu "Kompleksowe zarządzanie jakością", gdzie gośćmi prof.Andrzeja Blikle był Andrzej Kinast z tematem "Czy z nudnego księgowego da się wykrzesać orędownika TQM" oraz Mark Forkun "Przywództwo w kulturze Lean. Jak być liderem Lean w obszarze finansów".

 

Czy z nudnego księgowego da się wykrzesać orędownika TQM?

 

Andrzej Kinast

Partner Blackstones Audit, członek Institute of Chartered Accountants in England and Wales, posiada kwalifikacje biegłego rewidenta w Polsce.

 

 

Dane finansowe, sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna, analizy i raporty, a w tym wszystkim stanowisko księgowego realizującego strategie biznesowe firmy oraz założenia strategiczne.

 

Czy istnieje możliwość zmiany sposobu myślenia osób zajmujących się finansami tak, by jednocześnie realizowały założenia TQM? Czy można „unieść się” ponad cyframi i spojrzeć na finanse z punktu widzenia benchmark-u oraz skojarzyć to z elementami poza bilansowymi?

 

Zaproponowaliśmy dyskusję na ten temat.

Prezentacja

 

 

 

 

Przywództwo w Kulturze Lean
Jak być liderem Lean w obszarze finansów!

 

Mark Forkun

Operational Excellence Director w Value Coaching, członek Chartered Certified Association of Accountants, akredytowany dostawca usług Instytutu Przywództwa & Zarządzania (ILM).

Koszty nie istnieją po to, aby je kalkulować. Koszty istnieją po to, aby je redukować.” — Taiichi Ohno, the Toyota Production System

 

 

Celem zastosowania Lean w Rachunkowości jest wspieranie przedsiębiorstwa Lean jako element realizacji strategii biznesowej. Jest to dążenie do przejścia od tradycyjnych metod rachunkowości do systemu, który mierzy i motywuje do stosowania doskonałych praktyk biznesowych w organizacji Lean.

Organizacje, które wdrażają Lean Management często pomijają dział finansów i księgowości. Ta prezentacja próbowała pokazać, że dział finansów i księgowości może odgrywać kluczową rolę w optymalizacji funkcjonowania organizacji przez Lean Management.

 

     

 

     

 
Agencja Interaktywna: Vertes Design